Programa: Servei de Reforç Escolar

Plaça vacant: 2 Diplomat/da

Perfil: ciències socials, magisteri....

Jornada: 8.5 hores a la setmana

Sou: conveni acció social

Incorporació: 05/12/2018

Lloc: PREMIÀ DE DALT

Horari: dimecres i dijous 16.30 a 19 i divendres de 16 a 18. (7 hores d’atenció directa i una hora i mitja d’atenció indirecta)