Programa: Servei d’Intervenció Socioeducativa (Centre Obert)

Places vacants: 2 Educadors/es socials

Perfil: diplomat/a amb experiència en centres oberts, atenció a infància, lleure....

Jornada: 20 hores a la setmana

Sou: 892,65€ bruts x 11 mesos

Incorporació: 1/09/2018

Fi: 31/07/2019 i continuïtat

Lloc: CALDES DE MONTBUI

Horari: 16.30 a 20 de dilluns a divendres, 2 sortides a l ‘any i colònies de dos dies