Ofertes de treball

OFERTA TANCADA
Atenció Psicològica a dones en situació de vulnerabilitat, que han patit algun tipus de discriminació per raó de sexe i/o han patit violència de gènere - Atenció Psicològica grupal a dones - Coordinació amb diferents equips del territori i de l'Entitat - Elaboració d'informes i memòries

 

OFERTA TANCADA

Dinamització comunitària a un SIAD - Referent pis urgències per a dones maltractades i els seus fills i filles
BARCELONA

 

OFERTA TANCADA

Voluntaris per recolzar l’equip d’educadors de Malgrat de Malgrat de Mar per a la infància i adolescència.

 

 

OFERTA TANCADA

Educador/ora Social per a cobrir una plaça en un centre d’atenció a la gent gran de l’àrea del Maresme

 

 

OFERTA TANCADA

Coordinador/ora de SAD i treballadors/ores familiars i auxiliars de la llar