Ofertes de treball

Programa: SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES I AL COL·LECTIU LGTBI

Plaça vacant: Psicòleg/pSICÒLOGA

Perfil: llicenciat en experiència en atenció psicològica a dones

Jornada: 15 hores a la setmana

Horari: dilluns, dimecres i divendres als matins, amb la possibilitat de fer algun canvi de dia

Sou: conveni acció social

Incorporació: Setembre

Lloc: RIPOLLET

Programa: Pis Suport per a Dones maltractades i els seus fills i filles

Plaça vacant: Educador/a Social i/o Treballador/a Social

Perfil: Experiència i formació en atenció a dones maltractades i els seus fills i filles

Jornada: 35 hores mensuals

Sou: conveni acció social

Incorporació: setembre

Fi: Plaça descoberta

Lloc: BARCELONA

Horari: Matins i tardes

Programa: SIAD Sant Joan Despí

Plaça vacant: Informador/a i Dinamitzador/a del SIAD

Perfil: Treballador/a Social, Educador/a social

Formació i/o experiència en Igualtat, Gènere, LGTBI, Dona, Violència masclista

Jornada: 25 hores mensuals

Sou: conveni acció social

Incorporació: setembre

Fi: Plaça descoberta, concurs públic

Lloc: SANT JOAN DESPÍ

Horari: dilluns a la tarda i la resta a convenir

Programa: SERVEIS SOCIALS ATENCIÓ PSICOLÒGICA FAMILIAR

Plaça vacant: Psicòleg/a

Perfil: llicenciat en experiència en teràpia familiar

Jornada: 5 hores a la setmana

Horari: Actualment dijous de 15-20

Sou: conveni acció social

Incorporació: Setembre

Lloc: SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Programa: Punt de Trobada de Mollet del Vallès

Plaça vacant: Psicòleg/Psicòloga

Jornada: 11 hores a la setmana

Sou: conveni acció social

Horari cada quinze dies:

  • Dilluns reunió d’equip de 17.30 a 17
  • Dimecres i divendres de 18 a 20
  • Dissabtes i diumenges de 10 a 14 i de 16 a 20.15

Lloc: MOLLET DEL VALLÈS

Incorporació: Setembre

Programa: SIAD Sant Joan Despí

Plaça vacant: Psicòleg/Psicòloga

Perfil: Experiència en atenció piscològica a dones maltractades

Jornada: 10 hores mensuals

Sou: conveni acció social

Incorporació: setembre

Fi: Plaça descoberta, concurs públic

Lloc: SANT JOAN DESPÍ

Horari: dos matins al mes (flexibilitat menys els dimecres i dijous)

Programa: Serveis socials d’atenció primària

Plaça vacant: Treballador/a social

Perfil: Per realitzar la Llei de dependència i gent gran

Jornada: 18 hores a la setmana

Sou: 804.93€ mes/bruts

Incorporació: 1/09/2018

Fi: 31/12/2018

Lloc: Canet de Mar

Horari/Jornada: 3 matins