Notícies

AQUEST DIMARTS 20 D’OCTUBRE ES VA FER LA CONFERÈNCIA D’INAUGURACIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA NOSTRA PRESIDENTA, ROSA GARRIGA.

La nostra Presidenta i una psicòloga hi van assistir per l’interès de les Conferències i per l’oportunitat d’estrènyer lligams amb professionals d’altres entitats i serveis.

JA PODEU VEURE LA MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ AGI DEL ÚLTIM EXERCICI

JA PODEU VEURE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 2014 DE LA FUNDACIÓ

LA NOSTRA FUNDACIÓ, PREMIADA ECONÒMICAMENT PER SEGON ANY CONSECUTIU PER EL PROJECTE DE LLARS D’ACOLLIDA PER A DONES QUE HAN PATIT VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L’Ajuntament de Caldes cogestiona el projecte juntament amb la nostra Fundació