Notícies

UN ALTRE ANY LA FUNDACIÓ AGI TORNA A COL·LABORAR AMB LA FUNDACIÓ SETBA EN UN TALLER PER A DONES QUE HAN PATIT VIOLÈNCIA MASCLISTA.

El conveni signat per Dones pel Futur i MicroBank de La Caixa comença a ser efectiu.

Conjunt de valors ètics que han de respectar els professionals d’AGI

Concepte, drets i deures, perfil, protocol de selecció i seguiment, tasques a realitzar, formació i requisits econòmics dels voluntaris i voluntàries.

Amb la presència de la Sra. Núria Viñas (Presidenta de Dones pel Futur), del Sr. Antoni Vila (President de Microbank) i de la Sra. Rosa Mª Garriga (Presidenta de la Fundació Agi)

EL NOM DEL CONGRÉS ÉS “JUSTÍCIA RESTAURATIVA I TERAPÈUTICA CAP A INNOVADORS MODELS DE JUSTÍCIA”