Notícies

EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT FA PÚBLICA LA RESOLUCIÓ

Fotografies enviades des de diferents Entitats per a celebrar-ho. La nostra és la que veieu publicada.

El conveni signat per Dones pel Futur i MicroBank de La Caixa comença a ser efectiu.

Conjunt de valors ètics que han de respectar els professionals d’AGI