Notícies

HI PARTICIPEN TOTS ELS MEMBRES DE L’EQUIP DE JUSTÍCIA RESTAURATIVA PER ADULTS

 

EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT FA PÚBLICA LA RESOLUCIÓ

L’OBJECTIU ES DUR A TERME UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS EQUIPS DE LES DUES AUTONOMIES

Fotografies enviades des de diferents Entitats per a celebrar-ho. La nostra és la que veieu publicada.