Notícies

S'ha organitzat un seminari gratuït de reducció d’estrès mindfulness (consciència plena) per a dones que han patit situació de violència masclista.

Activitats dutes a terme durant el Dia Internacional de la Dona per les dones i els/les seus/seves fills/es acollides als serveis d'acollida d'urgències de la Fundació AGI. Amb aquesta activitat es van solidaritzar amb totes les dones del món, compartint els seus sentiments i pensaments.

mural 1 OK