La Fundació AGI treballa per erradicar la violència masclista i de gènere i empoderar les dones, fills i filles víctimes de la violència.

lla morat