La Fundació acull cada any alumnes de diferents Universitats i Centres educatius i és referent en les pràctiques especialitzades. 

Testimoni d'un dels alumnes d epràctiques. Curs 2018.

https://www.il3.ub.edu/es/master/master-prevencion-tratamiento-violencia-familiar.html