Presentem el nou servei que ha iniciat la Fundació per tot el personal. 

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ AGI

Breu descripció

La Fundació AGI ofereix a tota la plantilla de l’entitat un servei d’atenció psicològica gratuït i confidencial amb la finalitat de mantenir i millorar el benestar psicosocial del personal de la Fundació i així afavorir a un millor clima laboral i evitar situacions de riscos psicosocials.

Objectius

  • Recolzar als professionals en situacions difícils delicades i/o crisis personals.
  • Millorar la qualitat de les persones que ho necessiten.

Tipus de situacions que s’atenen

  • Violència de gènere.
  • Relacions familiars conflictives.
  • Estats d’angoixa laboral.