Posem a la vostra disposició la memòria de l'any 2017. Dins trobareu el recull de totes les activitats i els serveis realitzats en l'entitat pels/per les professionals i els/les usuaris/usuàries, i tota la informació relacionada

 

Per poder descarregar el document premeu aquí..