El nostre servei d'acollida d'urgència arriba a les dones vícitmes de violència masclista del Consell Comarcal del Baix Llobregat i els/les seus/seves fills i filles.

Ja podeu accedir a tota la informació picant al link:

http://www.elbaixllobregat.cat/premsa/conveni-dacolliment-durg%C3%A8ncia-dones-v%C3%ADctimes-de-viol%C3%A8ncia-masclista