JA PODEU VEURE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 2016 DE LA FUNDACIÓ AGI

Fidels a la nostra política de transparència, publiquem l’Informe d’Auditoria Independent dels Comptes Anuals Simplificats a 31 de desembre de 2016, el qual podeu descarregar des d'aquí mateix.