PER ACOMPANYAR ALS INFANTS I ADOLESCENTS DURANT LES ACTIVITATS LÚDIQUES EL MES DE JULIOL

 El 8 de maig va entrar en funcionament el nou Espai Socioeducatiu de Montmeló (ESE), gestionat per la Fundació AGI. És un servei municipal, d'atenció diària, que dóna suport als infants i joves -així com a les seves famílies- i vetlla pel desenvolupament de la personalitat, la socialització i l'adquisició d'aprenentatges bàsics.

Aquesta assistència s'adreça a infants i joves entre 6 i 16 anys que estiguin empadronats i escolaritzats al municipi i es du a terme a l'espai d'intervenció socioeducativa situat a la planta baixa de l'edifici de l'antiga estació.

L'equip que treballa pel creixement integral dels infants i dels joves està format per dues persones especialitzades que ofereixen suport al desenvolupament de la personalitat, pautes educatives, atenció individualitzada i en grup, atenció familiar, treball en xarxa i amb la comunitat, reforç escolar i activitats d'esports, tallers, jocs i sortides.

Demanem voluntaris i voluntàries per col·laborar en les activitats lúdiques i esportives que portin a terme els infants i adolescents durant el mes de juliol