EL REPORTATGE INCLOU UNA ENTREVISTA AMB LA NOSTRA PRESIDENTA, ROSA Mª GARRIGA

El podeu llegir en el siguiente lloc web:

http://cronicaglobal.elespanol.com/buscador.html?text=MALTRATADORES