LA NOSTRA SOTSDIRECTORA ASSISTEIX A LES DUES JORNADES  SOBRE VIOLÈNCIA EN ELS ESCENARIS ACTUALS

ELS DIES 9 I 10 DE NOVEMBRE DE 2016 ES CELEBRA A LES COTXERES DE SANTS EL II CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS ON ES DESENVOLUPA EL PROGRAMA DE “VIOLÈNCIES EN ELS ESCENARIS ACTUALS””

El Congrés està coorganitzat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) i el Col·legi de Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)

La nostra Sotsdirectora assisteix a les dues jornades on hi ha varies conferències i taules rodones per a intercanviar opinions i coneixements sobre els temes proposats, així com actuacions de diferents artistes.

Els temes de les xerrades i posteriors taules de debat són:

CONFERÈNCIA INAUGURAL

·         “De la violència criminal a les violències quotidianes”

·         “La violència en perspectiva de gènere i el paper de l’Estat: violències masclistes i violències institucionals contra les dones”

DIMECRES 9 DE NOVEMBRE. Taules rodones simultànies.

·         Violència intrafamiliar

  • “Els/les nens/es víctimes en els processos de violència intrafamiliar. La perspectiva de família”
  • “Persones grans i famílies: reflexionant sobre l’envelliment en contextos problemàtics”
  • “Els professional, els serveis i les institucions davant els maltractaments infantils”

·         Violència entre iguals

  • “Las modalidades de violencia entre los menores”
  • “La crueldad del bullying: una falsa salida para los adolescentes”
  • “Violència entre iguals o violència de la desigualtat?”

·         Violència institucional

  • “Distrato, coerció i violència del vincle en les institucions”
  • “L’actuació de les sindicatures locals davant la violència institucional”
  • “Cuando la violencia se viste de Prada: de la eufemización de la violencia a la violencia de la eufemización en la intervención social”

·         Violència de l’estat

  • “Formes de violència en el nou món global”
  • “Estado y violencia”
  • “El CIES, una forma de violència i de racisme d’estat”
  • “La democràcia en joc: protesta i repressió”

·         Violència a les xarxes/internet

  • “La ciberviolencia entre iguales”
  • “De l’assetjament al ciberassetjament”

·         Violència de gènere

  • “Diversitats sexuals i de gènere: nous marcs per pensar les violències de gènere”
  • “La importancia de la reparación: intervención responsable”
  • “Per una informació que desemmascari les violències masclistes”
  • “Reflexions entorn a la igualtat, gènere i joventut”

DIJOUS 10 DE NOVEMBRE. Taules rodones simultànies.

·         Intervencions en violència intrafamiliar

  • “Intervenció en el programa d’Atenció Integral a la Violència ascendent (AIVA): una perspectiva intersubjectiva per un problema psicosocial complex”
  • “Avançar en el bon tracte a les persones grans. L’actuació social davant del maltractament”
  • “Model atenció psicosocial CUESB”
  • “Atenció integrada davant el maltractament a la gent gran”

·         Intervencions en violència entre iguals

  • “La violència entre iguals des de la perspectiva sistèmica i transgeneracional”
  • “Programa TEI. Tutoria entre iguals”
  • “Són els joves d’avui més masclistes?”

·         Intervencions en violència de gènere

  • “Es posible la mediación en supuestos de violencia de género?”
  • “L’abordatge de les violències masclistes des d’un procés comunitari. El protocol contra les agressions sexistes a les festes majors del Poble Sec”
  • “Xarxa de mentores, de la resiliència a l’empoderament”
  • “Intervenció amb homes per a un abordatge integral de la violència masclista

DIJOUS 10 DE NOVEMBRE. Taules de comunicacions, projectes, recerques i experiències.

·         Taula 1. Violència institucional i d’Estat

  • “La violència laboral de tipus II en els professionals socials de les residències de Barcelona. Quan el resident és qui exerceix l’acte violent cap al professional”
  • “Victimització per cuidadors en una mostra comunitària d’adolescents: estudi dels factors protectors que promouen la resiliència”
  • “Aporofòbia. Victimització silenciosa de persones sense llar”
  • “Érase una voz … lo que opinan niñas y niños sobre la violencia”.
  • “La renda garantida de ciutadania: mesura urgent per fer front a la pobresa. Rescatem a les persones, ja”

·         Taula 2. Violència entre iguals i violència de gènere

  • “Blogespai: seriejant”
  • “Assetjament entre iguals i ciberassetjament. Abordatge i anàlisi des de la competència  social i l’educació emocional”
  • “Valor humà. El treball socioeducatiu al municipi de Castell-Platja d’Aro”
  • “1,2,3 …acció”
  • “La violència silenciosa: salut mental i dona, un cas de violència institucional”
  • “Violència de gènere per poders”

·         Taula 3. Violència intrafamiliar

  • “Intervenció psicoterapèutica en famílies amb adolescents amb consum de substàncies i violència ascendent”
  • “EAVA (Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia). Atenció especialitzada a persones grans en situació de maltractament. La violència filio-parental: una aproximació des de la intervenció dels professionals”
  • “La violència filio-parental: una aproximació des de la intervenció dels professionals”
  • “Treballadores familiars especialitzades en infància als EBAS”
  • “Detecció  de sospita i actuació davant maltractaments: protocol en el marc del Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona”
  • “Presentació de l’experiència d’aplicació pràctica de la tècnica de conferència familiar de grup familiar (FGC) en un cas de l’EAIA de l’Alt Empordà i el CRAE l’Abrera”

·         Presentació de pòsters

  • Protocol per a l’abordatge integral de la violència de gènere Argentona 2014
  • La vulneració dels drets dels infants en les ruptures conflictives de parella com a tipus específic de maltractament infantil.
  • Proposta circuit accés plaça residencia infants amb discapacitat psíquica i trastorn mental.
  • La coordinació de parentalitat: nova intervenció especialitzada per les famílies en situació d’alta conflictivitat pot-ruptura de parella.
  • Circuit abordatge violència masclista TSSalut al Pirineu i Aran.
  • Estudi de cas en una intervenció de crisis amb resultat de mort per violència masclista.
  • Protocol contra la violència vers els professionals de serveis socials.
  • La mediació un recurs des del i pel treball social

CONFERÈNCIA CLOENDA

“Domini de la violència i certesa de la pau”