LA FUNDACIÓ AGI COL·LABORA AMB L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA DES DE L’ANY 2007 A TRAVÉS D’AQUEST PROGRAMA.

El programa Proinfància està dirigit a nens i adolescents en edats compreses entre els 0 i els 18 anys i consta de teràpies individuals i familiars i de grups de reforç educatiu.

Aquest programa és sotmès a diversos processos d’auditoria anualment, tant a nivell tècnic com a nivell econòmic per part de La Caixa.

En el nostre compromís amb la transparència en la gestió dels nostres programes, publiquem els resultats de l’última auditoria tècnica que podeu consultar clicant d'aquí mateix.

Les diverses auditories econòmiques també han tingut l’aprovació de La Caixa.