AQUEST DIMARTS 18 D’OCTUBRE ES VA FER LA CONFERÈNCIA INAUGURAL
AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA NOSTRA PRESIDENTA

En aquest Màster de la UB, la Fundació AGI hi participa de manera molt activa aportant professorat especialitzat de l’equip de mediació per a impartir les classes i acollint alumnes en pràctiques en mediació penal a la Ciutat de la Justícia.

L’acte va tenir lloc a La sala Mirador del Departament de Teoria i Història de la UB a l’edifici Llevant del campus Mundet.

La inauguració oficial va estar a càrrec de:

·         Roser Boix. Degana de la Facultat d’Educació

·         Miquel Gómez. Director del màster i del Grup de Recerca en Pedagogia Social de la UB

·         Pilar Heras. Directora General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

·         Natàlia Valenzuela. Directora de l’Àrea Social de la Fundació IReS

·         Rosa Garriga. Presidenta de la Fundació AGI

·         Anna Vall Rius. Directora de Logos Media

·         Carme Guil. Representant de GEMME

 La Conferència Inaugural va ser a càrrec de Pilar Heras Trías, que va desenvolupar el tema “Aposta educativa en l’execució penal a la comunitat i la justícia juvenil”.

 Seguidament es va lliurar la documentació informativa als estudiants.