El Programa ISAD ofereix una atenció integral i personalitzada a les dones i els seus fills/es que pateixen violència i discriminació de gènere, a través de l’atenció social, psicològica i d’assessorament legal i laboral.

 

El Programa de Mediació i Reparació Penal ofereix un espai de diàleg per poder assolir solucions consensuades en relació a un fet delictiu, tot permetent a cadascuna de les parts escoltar i ser escoltada per l’altre

 

És un servei que ofereix prevenció, tractament, suport assistencial i formatiu als infants i adolescents en risc d’exclusió social.

 

El Programa El Fil d’Ariadna vol ser una sortida del laberint per a tots/es aquells/es infants i adolescents que pateixen violència i abusos. El Programa ofereix intervenció i tractament psicològic adaptat a cada necessitat personal. És també un espai d’educació per a la igualtat.

 

A través de la Llei 11/2003 i 15/2005, el Programa dóna l’oportunitat legal perquè les persones condemnades per delictes de violència puguin acollir-se a programes educatius/formatius, en tant que substituts de compliment de la sentència en un centre penitenciari.

CaixaProinfància 

A través del Programa Proinfància de la Caixa, la Fundació AGI atén nens/es, adolescents i famílies en situació de pobresa econòmica, relativa o extrema, i amb mancances en les seves necessitats socials.

 

Ofereix atenció i intervenció per a tots aquells homes que fan servir la violència física, psíquica o d’altres formes de violència en les seves relacions de parella o amb algun membre de la seva família.

 

El Programa ofereix intervenció psicològica de reforç i acompanyament a persones procedents de l’àmbit penitenciari, condemnades per delictes violents, agressions sexuals o violència de gènere, que desitgen rehabilitar-se per iniciar una nova vida.

 

El Servei ofereix una resposta social i assistencial mitjançant un conjunt integrat, organitzat i coordinat de serveis en l’àmbit del propi domicili, especialment a persones i/o famílies que tenen limitada la seva autonomia personal.

 

El Punt d’Assessorament i Informació Familiar és un espai que ofereix a les famílies pautes d’actuació que ajudin a trobar una sortida als problemes i/o necessitats del grup familiar.

 

És un servei temporal substitutori de la llar, que acull a dones i fills/es que han patit violència masclista. El servei es concreta en donar suport personal, psicològic, social, jurídic i de lleure.

 

Els Programes de Formació Especialitzada van adreçats als professionals de les institucions públiques i privades que necessiten adaptar els seus coneixements tècnics a les noves i canviants necessitats que requereix l’àmbit d’atenció a les persones.

 

El Programa ofereix teràpia familiar sistemàtica per a aquelles famílies que estan passant per una situació de crisi familiar, degut a una problemàtica que afecta la convivència.

 

El Servei cobreix l’acollida d’urgència per a dones i fills/es que han hagut d’abandonar la seva llar per motius de seguretat física i psíquica. Es tracta d’un espai de contenció emocional i social, així com un suport transitori per fer front a situacions de violència masclista.

 

Aquesta àrea gestiona programes i serveis públics per encàrrec de l’Administració Autonòmica, local i/o supramunicipal. És una àrea que porta a terme un treball transversal, relacionat amb els diferents programes o serveis de la Fundació AGI.

 

El Servei ofereix suport a aquelles parelles que han decidit posar fi a la seva convivència. Es tracta de donar suport des d’una vessant reparadora i de col·laboració entre les parts, amb l’objectiu de vetllar pel benestar dels menors.

 

El Servei cobreix aquelles situacions imprevistes i sobtades per un succés precipitat, que impedeix a la persona o persones cobrir les necessitats bàsiques immediates.

 

El compromís i responsabilitat social va més enllà de la transferència dels coneixements adquirits. L’Àrea d’Investigació i Divulgació col·labora en qualitat de partner en programes d’investigació amb universitats catalanes i europees.